نمیدانم چرا امشب وازه هایم خیس شده اند

مثل اسمانی که امشب می بارد....

و اینک بارانبر لبه ی پنجره ی احساسم مینشیند

و چشمانم را نوازش می دهد

تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم

/ 0 نظر / 10 بازدید